Nie masz produktów w koszyku.

Wartość: 0,00 zł
Select vehicle

Regulamin sklepu internetowego CarParts.com.pl

1. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie zobowiązuje do złożenia Zamówienia.
 2. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie Sklepu.
 3. Formularz powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
 4. Użytkownik rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto.
 5. W przypadku zmiany danych użytych podczas rejestracji Użytkownik ma prawo do ich zmiany.

2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Użytkownik może złożyć zamówienia poprzez stronę internetową http://carparts.com.pl, mailowo (zamówienia@carparts.com.pl) lub telefonicznie pod numerami (22) 643-25-92 lub 500-700-649
 2. Po złożeniu zamówienia przez stronę http://carparts.com.pl, Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie.
 3. Zamówienie w Sklepie mogą złożyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą.
 4. Oferta przedstawiona w ramach Sklepu nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Oferta kupna składana jest każdorazowo przez Użytkownika, natomiast transakcja zawierana jest w momencie jej akceptacji przez Sklep.
 6. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to Użytkownik może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 7. Aby odstąpić od umowy należy przesłać zwracany towar w stanie niezmienionym pod adres: CarParts, ul. Pięciolinii 3 lok. U3A, 02-784 Warszawa, załączając pisemne odstąpienie od umowy (w przypadku zamówień z wysyłką kurierem).
 8. Koszt zwrotu towaru ponosi klient.
 9. Sklep nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
 10. W reklamacji/zwrocie Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, a w przypadku reklamacji – jej przyczynę.
 11. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 12. Zmiany w Zamówieniu są dopuszczalne za zgodą zarówno Użytkownika, jak i Sklepu.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 14. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, przypisanych do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

3. Dostawa towaru

Możliwości dostawy towaru do Użytkownika:

 1. Towar zostanie wysłany firmą kurierską DPD. Przesyłka zostanie nadana najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu zamówienia, chyba że wystąpią czynniki obiektywne uniemożliwiające wysyłkę w tym terminie. Klient będzie powiadomiony o zmiane terminu wysyłki. W momencie nadania przesyłki, na adres mailowy odbiorcy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę. Jeśli odbiorca będzie nieobecny, kurier pozostawi awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem, ale podejmuje dwukrotną próbę kontaktu. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 30 kilogramów lub przesyłek, których jeden z wymiarów przekracza 2 metry zastrzegamy sobie prawo doręczenia wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek.
 2. Dostawa materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów:
  W przypadku zamówienia materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych, bądź akumulatorów zastrzegamy sobie możliwość odmówienia wysyłki towaru kurierem i wskazanie na odbiór osobisty w wybranym przez Klienta punkcie odbioru towarów.
 3. Czas dostawy: CarParts.com.pl dołoży wszelkich starań by na bieżąco informować Klientów o spodziewanym terminie dostawy.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

4. Ceny

 1. Ceny w Sklepie http://carparts.com.pl są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie, wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pomocą strony internetowej http://carparts.com.pl lub dedykowanych numerów telefonów i adresu mailowego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Koszty dostawy

 1. Przy zakupie o wartości równej lub większej niż 350 PLN, dostawa towaru na terenie Rzeczypospolitej Polski jest bezpłatna.
 2. Dla niektórych produktów (m.in. akumulatory oraz elementy nadwozia) obowiązują inne ceny dostawy. Wówczas taka informacja będzie umieszczona na karcie produktu, a faktyczny koszt dostawy zostanie wyświetlony podczas składania zamówienia. Sytuaja ta dotyczy zarówno przypadku podwyższenia kosztu dostawy, jak i jego obniżenia bądź całkowitej rezygnacji Sklepu z jego naliczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT, stanowiąca dokument sprzedaży będący dowodem zakupu. W szczególnych przypadkach wydawana jest dodatkowa Gwarancja carparts.com.pl lub gwarancja producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów, prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. Sklep zastrzega możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży z datą realizacji, a nie datą złożenia zamówienia.

6. Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. Płatność online realizowana przez stronę http://carparts.com.pl za pośrednictwem DotPay S.A. 
  b. Tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu 
  c. Płatność gotówką kurierowi za pobraniem. 
  d. Gotówką lub kartą płatniczą w Punkcie Odbioru Osobistego

7. Odpowiedzialność sklepu

 1. Sklep CarParts.com.pl w miarę swych możliwości, stara się zapewnić bezproblemową i prawidłową działalność strony http://carparts.com.pl
 2. Sklep CarParts.com.pl zobowiązuje się do pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu oraz z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 3. Sklep CarParts.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Sklep CarParts.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania przez Użytkowników  informacji udostępnionych przez Sklep  wbrew ich przeznaczeniu.
 5. Sklep CarParts.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim Haseł i Loginów do osobistych kont Użytkowników.
 6. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

8. Uprawnienia sklepu

 1. Sklep CarParts.com.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Użytkowników bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Sklep CarParts.com.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Sklepu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
 3. Sklep CarParts.com.pl zastrzega sobie prawdo do aktualizacji oferty towarów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
 4. Sklep CarParts.com.pl może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień drogą elektroniczną lub telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą i kodeksem cywilnym

9. Prawa autorskie

 1. Sklep CarParts.com.pl posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu (w/w witryny) oraz  elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych), które są wykorzystywane przez Sklep,  za wyjątkiem treści publikowanych przez Użytkowników.
 2. Prawa do w/w utworów  podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi lub podmiotom, z którymi Sklep współpracuje w ww. Zakresie.
 3. Wszelkie prawa do w/w utworów w całości lub w części są zastrzeżone . Jakiekolwiek wykorzystanie lub przetworzenie utworów , bądź ich fragmentów bez zgody Sklepu jest niezgodne z prawem.
 4. Modyfikacja utworu nie daje praw autorskich do zmodyfikowanego utworu.
 5. Oryginalne zdjęcie, zmodyfikowane lub zniekształcone, jest nadal chronione prawem autorskim.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://carparts.com.pl

10. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy sprzedaży są zawierane  w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://carparts.com.pl oraz w siedzibie Organizatora Sklepu. Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą na adres Organizatora.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015